top of page
FUNDACJA RODZINNA
Zapewniamy wsparcie podatkowe przy tworzeniu fundacji rodzinnej oraz zajmujemy się bieżącą obsługą podatkową jej działalności.

Oferowany przez nas zakres usług  obejmuje m.in. następujące obszary:

  • analiza opłacalności podatkowej założenia fundacji rodzinnej
    z uwzględnieniem specyfiki biznesu i sytuacji rodzinnej klienta oraz jego celów sukcesyjnych i inwestycyjnych;

  • doradztwo w zakresie optymalnego podatkowo sposobu przeniesienia składników majątku do fundacji rodzinnej;

  • opiniowanie przyjętych w statucie fundacji rodzinnej rozwiązań pod kątem skutków podatkowych;

  • analiza podatkowa transakcji zawieranych przez fundację rodzinną.

ESTOŃSKI CIT
Wybór rozliczeń podatkowych na zasadach Estońskiego CIT (ryczałt od dochodów spółek) pozwala na opodatkowanie zysków w momencie ich wypłaty oraz na skorzystanie z efektywnie niższej stawki opodatkowania.

Oferowany przez nas zakres wsparcia dla przedsiębiorców zainteresowanych skorzystaniem z Estońskiego CIT  obejmuje :

  • analizę dotyczącą opłacalności przejścia na Estoński CIT;

  • analizę sytuacji spółki pod kątem spełnienia wymogów formalnych dla skorzystania z tej formy opodatkowania;

  • uzyskanie interpretacji podatkowych zabezpieczających prawo do korzystania z Estońskiego CIT;

  • wsparcie przy realizacji obowiązków sprawozdawczych po wejściu w reżim Estońskiego CIT.

bottom of page