top of page
PRAWO PODATKOWE MIĘDZYNARODOWE
Doradzamy w zakresie skutków podatkowych zdarzeń i transakcji o charakterze transgranicznym. Wspieramy przedsiębiorców działających na rynkach zagranicznych.

Nasze usługi obejmują w szczególności :

  • analizę zagadnień związanych z rezydencją podatkową, zagranicznym zakładem;

  • doradztwo w zakresie opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) dywidend, odsetek, należności licencyjnych i usług niematerialnych;

  • analizę planowanych przedsięwzięć zagranicznych pod kątem ryzyka zastosowania przepisów o zagranicznych podmiotach kontrolowanych (CFC), exit tax oraz ryzyka powstania zagranicznego zakładu podatkowego;

  • wsparcie przy rozliczeniach podatkowych związanych z oddelegowaniem pracownika za granicę oraz przy opodatkowaniu pracy wykonywanej w Polsce przez cudzoziemca;

  • doradztwo w zakresie opodatkowania VAT transakcji międzynarodowych.

bottom of page