top of page
TRANSAKCJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Doradzamy w zakresie konsekwencji podatkowych transakcji na rynku nieruchomości (podatki dochodowe, VAT, PCC, podatek od nieruchomości, podatek od spadków i darowizn).

Nasze wsparcie obejmuje w szczególności następujące obszary:

  • wybór najkorzystniejszego modelu opodatkowania najmu;

  • rozliczenia podatkowe z tytułu najmu (kwestie związane z amortyzacją, rozliczaniem mediów itd.);

  • rozliczenia podatkowe związane z najmem krótkoterminowym;

  • analiza skutków podatkowych transakcji nabycia i zbycia nieruchomości oraz innych zdarzeń związanych z transferem prawa własności nieruchomości (np. darowizna, zamiana, wywłaszczenie);

  • opiniowanie umów najmu i umów sprzedaży nieruchomości pod kątem ryzyk podatkowych;

  • sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe w zakresie skutków podatkowych transakcji na rynku nieruchomości;

  • opodatkowanie podatkiem od nieruchomości.

bottom of page