top of page
OBSŁUGA KORPORACYJNA SPÓŁEK
Zajmujemy się obsługą prawno-podatkową procesów zakładania, restrukturyzacji i likwidacji spółek prawa handlowych. Doradzamy w sprawach dotyczących funkcjonowania spółek handlowych.

Rekomendujemy optymalne rozwiązania w zakresie ustrukturyzowania transakcji, przygotowujemy dokumentację prawną i zabezpieczamy pozycję podatkową spółki.

Nasze usługi obejmują:

  • opracowanie kompletu dokumentacji wymaganej do zarejestrowania spółki prawa handlowego;

  • przygotowanie dokumentacji korporacyjnej potrzebnej do dokonania zmian w spółce (zmiana składu organów spółki, zmiana wysokości kapitału zakładowego);

  • sporządzenie dokumentacji korporacyjnej związanej z zamknięciem roku obrotowego;

  • przygotowywanie uchwał wymaganych do realizacji określonych transakcji przez prawo spółek handlowych lub umowę/statut spółki;

  • przeprowadzenie procesu likwidacji spółki;

  • obsługa prawna transakcji przekształcenia, połączenia lub podziału spółki;

  • przygotowanie umów i dokumentacji prawnej dotyczącej zbycia udziałów, zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

  • reprezentacja przedsiębiorców w postępowaniach przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

bottom of page